Información ciudadana

El objetivo de ofrecer ésta página, es el de dar a conocer la mayor información posible a vecinos de Balmes i Sector A y al conjunto de ciudadanos de Polinyà, sobre los temas que desarrollamos la asociación y otras informaciones relacionadas con temas generales que tienen que ver con la población.
La información es basica para tener conocimiento de los temas que tratamos en cada momento. Además, atraves de los comentarios, los ciudadanos tambien pueden depositar sus propuestas y subgerimientos.
jueves, 29 de marzo de 2007

Por un Balmes más habitable


La lucha de la Asociación de Vecinos de Balmes i Sector A para rehabilitar la zona ha dado buenos resultados, va a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, pero tambien la imagen general degradada de Polinyà.

L'Ajuntament recepciona els terrenys del carrer Balmes
06/10/2006
En el Ple Municipal del juliol es va aprovar procedir a la recepció tàcita dels espais existents entre els habitatges del carrer Balmes. Les obres de remodelació estan en període de licitació


Des de fa temps l'Ajuntament s'havia plantejat la qüestió sobre la condició de públic o privats dels espais existents entre els set blocs d'habitatges i les cases unifamiliars edificats al carrer Balmes, ja que aquests espais mai han estat inscrits, ni en l'inventari municipal de bens, ni en el registre de la propietat. Tanmateix, però, els propietaris del sector han demanat a l'Ajuntament en repetides ocasions que s'aclarís la titularitat d'aquests espais pel seu arranjament i posterior manteniment.
L'informe jurídic demanat per l'Ajuntament conclou que, com que l'Ajuntament ha estat donant serveis com si fos una altra zona més de la població, la única sortida possible és fer una recepció tàcita ja que l'empresa que va edificar la zona ja no existeix. S'acorda, doncs, recepcionar la part de les parcel•les que no formen part dels habitatges. Les parcel•les privades que formen part de les comunitats estan molt ben definides i, segons la legislació no poden passar a ser públiques, per tant el manteniment d'aquests espais l'hauran de fer els propietaris de cada una de les comunitats

Pel que fa als espais que es recepcionen, s'ha fet un projecte important per a la urbanització del sector, en la qual els veïns no hauran de pagar contribucions especials ja que s'ha aconseguit una subvenció de la Diputació.

L'àmbit d'actuació queda definit en 3 zones d'actuació. Degut a l'abast de les obres el projecte està organitzat en 3 fases que coincideixen amb les 3 zones, d'aquesta manera, tot i que es tracta d'un projecte unitari es preveu que la seva execució es faci en tres fases per evitar tenir tota la zona del carrer Balmes en obres.

Una de les millores més importants que es realitzarà a les tres zones serà una nova xarxa de clavegueram de tots els edificis que es connectarà a la xarxa municipal.

Altres obres que es faran són: A la Zona 1: es remodelarà la plaça i s'instal•larà nou mobiliari urbà i arbrat, també es canviarà la il•luminació. A la Zona 2: es pavimentarà de nou i s'ordenarà les zones actuals de terra entre el talús i els edificis per destinar-ho a aparcament. També s'enjardinarà i es dotarà d'arbrat el talús per tal que actuï de filtre entre el passeig Federico García Lorca i els edificis. A la Zona 3: es pavimentaran els trams de vial que estan en mal estat. Es redistribuirà i ordenarà la zona d'aparcament. També s'enjardinarà i es dotarà d'arbrat la zona verda entre l'aparcament i el vial. Es pavimentarà i ordenarà la plaça situada entre l'edifici d'habitatges i l'habitatge unifamiliar i s'enjardinarà el talús per tal que actuï de filtre.

No hay comentarios: